Jak często są wizyty u fizjoterapeuty?

>W przypadku pacjentów wymagających rehabilitacji pozabiegowej optymalne są wizyty 2 razy w tygodniu...

W przypadku pacjentów wymagających rehabilitacji pozabiegowej optymalne są wizyty 2 razy w tygodniu. W przypadku pacjentów z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych zaleca się wizyty raz w tygodniu.