Jakie są zalecenia po fluoryzacji?

Przez 2 godziny bezpośrednio po zabiegu powstrzymać się od jedzenia i picia. Unikać również żucia gumy...

  • Przez 2 godziny bezpośrednio po zabiegu powstrzymać się od jedzenia i picia. Unikać również żucia gumy.
  • Przez co najmniej dobę unikać barwiących produktów.
  • Przez 12 godzin po zabiegu lakierowania nie należy myć zębów.