Zawsze z uśmiechem na twarzy.
Koordynacja logistyki, systematyczność działania to jego mocne strony. Doskonałe umiejętności komunikacyjne.