fbpx

projekty unijne

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne rozwiązania w stomatologii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - umowa o dofinansowanie dla projektu nr: RPPM.02.02.01-22-0353/17-00, zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu medycznego w postaci aparatu fotograficznego, obiektywu fotograficznego i kamery cyfrowej do kliniki stomatologicznej Dental Sense w Gdańsku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Cele projektu:

 • rozbudowanie zasobów firmy - zakupienie nowych urządzeń,
 • zwiększenie zatrudnienia w firmie o 2 etaty,
 • wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej,
 • rozpoczęcie sprzedaży produktu na rynkach zagranicznych,
 • wprowadzenie do firmy nowych technologii,
 • dywersyfikacja działalności,
 • zwiększenie możliwości usługowych,
 • udoskonalenie usług – podniesienie jakości i kompleksowości dotychczasowego leczenia stomatologicznego, lepsze dostosowanie ich do potrzeb klientów,
 • zwiększenie zdolności do konkurowania dzięki zastosowaniu innowacji,
 • znaczące ograniczenie kosztów oferowanych usług,
 • wzmocnienie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa stosującego innowacyjne rozwiązania i technologie.

Planowane efekty:

 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w firmie o 2 etaty, zwiększenie konkurencyjności, innowacyjności oraz atrakcyjności oferty poprzez wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej.

Wartość projektu:

 • 1 408 550,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

 • 632 438,95 zł

Dokumenty do pobrania:

 • Zapytanie ofertowe Nr 3/2018
 • Załącznik nr 1 do zapytania nr 3/2018
 • Załącznik nr 2 do zapytania nr 3/2018
 • Załącznik nr 3 do zapytania nr 3/2018
 • Załącznik nr 4 do zapytania nr 3/2018
 •  

  Dental Sense Medicover - Centrum Stomatologiczna w Gdańsku

  Dental Sense // Myśliwska

  Dental Sense // Chmielna

  Copyright © 2021 Dental Sense Medicover. Created by Look_Like