You are here:

Mikołaj Mielke

Mikołaj Mielke

Implantologi

Yrkeserfaring

Dr. Mikołaj Mielke er utdannet ved Det medisinske universitet i Gdańsk. I 2014 fikk han prisen for best resultat på praktisk eksamen innenfor rammen av kurset Curriculum Implantologii (Implantologi Curriculum) ved Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (Polsk implantologisk forening). Hvert år deltar han i prestisjefylte internasjonale symposier og konferanser innen implantologi, tannkirurgi og kjeve- og ansiktskirurgi. Han er medlem i Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie, International Congress of Oral Implantologists, AOCMF, Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej (Polsk oralkirurgisk forening). I 2015 begynte han å arbeide ved Avdeling for kjevekirurgi, St. Vincent de Paul sykehus i Gdynia, der han fortsetter å øke kvalifikasjonene sine.

I klinikken Dental Sense benytter Dr. Mikołaj Mielke kompetansen sin i gjennomføring av kompliserte behandlinger innen implantologi og beinoppbygging. Med bruk av slike avanserte teknologier som datanavigering og computertomografi kan han presist planlegge og gjennomføre behandlinger.

I fritiden er han en stor fan av fotball og samojedhunder.