You are here:

Digital Smile Design – Prøv ut ditt nye smil allerede innen behandling

Forestille deg at du får en sjanse for å vite hvordan smilet ditt vil se ut enda før behandlingen starter. Du kan få denne muligheten takket være et innovativt konsept av Digitalt Prosjektering av Smile (Digital Smile Design – DSD).

Klassisk behandling foregår slik at en tanntekniker får et tannavtrykk. Han ser ikke mimikken sin, han vet ikke hvordan du smiler og hva er symmetrien i ansiktet ditt. Hvordan lager han da det tanntekniske arbeidet? Som regel gjetter han. Dette medfører risiko for at den endelige effekten er annerledes enn du har forventet.

Med Digital Smile Design kan vi ikke bare prosjektere et smil som er helt tilpasset pasientens ansiktstrekk og mimikk, men også presist planlegge det endelige resultatet av behandlingen. Hva mer, med DSD kan også du være med på å lage ditt eget smil.

Etapper av Digital Smile Design

1. Fotosesjon

Riktig bearbeidede bilder av ansiktet ditt er hovedelementet i DSD. I denne etappen tar vi også tannavtrykk. Gode samtaler med deg om hva du forventer av behandlingen.

2. Analyse og prosjektering av smilet

På grunnlag av bildene utfører vi en nøyaktig analyse av proporsjoner i ansiktet ditt og prosjekterer et smil for deg som tar utgangspunkt i din individuelle mimikk og ansiktssymmetri. Med å tegne alle symmetrilinjer er vi i stand til å fastsette den perfekte formen, strukturen og fargen på tennene.

3. Sjekk av det nye smilet

Med det digitale prosjektet kan tannteknikeren vite nøyaktig hvordan han skal lage modellen av det perfekte smilet, såkalt mock-up. Dette er en slags midlertidig overlegg som vi setter på tennene dine. Dette er nettopp det tidspunktet da du kan se hvordan smile ditt vil se ut før oppstart av behandlingen. Vi tar bilder av deg og du får en unik sjanse til å sammenligne før- og etterbildene.

4. Bli med på å lage ditt eget smil

I denne etappen gjennomgår vi dine inntrykk. Hvis du foretrekker et «naturlig» smil overfor et «perfekt» smil, har vi mulighet til å personalisere den endelige effekten etter dine ønsker. Med DSD har du 100% kontroll over smilet ditt. Følgende eksempel viser et tilfelle hvor vår pasient foretrakk å beholde gapet mellom tennene og de naturlige ujevnhetene. I Dental Sense tror vi at ikke alle pasienter nødvendigvis ønsker å ha et “ideelt” smil, men at alle ønsker å ha frihet til å være seg selv.

Bli med på å lage ditt eget smil
Første prøving av de nye tennene – til justering
Annen prøving av de nye tennene – akseptert

5. Behandlingsplan

Først etter at du blir fornøyd med ditt nye smil, lager vi en detaljert behandlingsplan. Vi velger passende materialer og protetiske arbeider, f.eks. kroner eller fasetter. Nå kan vi alle sammen gjøre det digitale prosjektet til virkelighet.

Det er verdt å legge merke til at forbedring av smilet ikke bare gjelder tenner. Hvis dette viser seg nødvendig, kan vi også utføre plastikk av tannkjøttet eller kjeveortopedisk behandling (tannregulering).

Fordeler med Digital Smile Design

Protetiker i Gdańsk